Ok Google, Where is Australia? (INDvsAUS – WT20 2016)

438

Ok Google, Where is Australia?

Source: Twitter